Projekt hodowli bażantów złocistych serii 5000

Projekt hodowli bażantów złocistych serii 5000 jest międzynarodowym programem tworzenia stabilnej i czystej genetycznie populacji w hodowlach członków WPA. Założony oraz koordynowany jest przez The World Pheasant Association, Aviornis International, a także ECBG (European Conservation Breeding Group).

 

Celem programu jest stworzenie populacji złożonej z około 5 tys. ptaków, które będą pochodzić z kilku różnych linii genetycznych. Pozwoli to uniknąć chowu w bliskim pokrewieństwie oraz jego konsekwencji. Dla projektu prowadzona jest księga stadna. Kierując się nią, koordynator projektu łączy ptaki, które są ze sobą niespokrewnione. Każdy bażant złocisty należący do tego projektu posiada dokumentację potwierdzającą jego pochodzenie. Ponadto ptaki są obrączkowane specjalnymi obrączkami serii 5000 i wpisywane do ksiąg stadnych.

 

Polski oddział również uczestniczy w tym programie hodowlanym. W 2015 roku importowaliśmy z czeskiego oddziału WPA pierwsze bażant złociste, które trafiły do polskich hodowców. Podobnie jak inne filie realizujące ten program my również utworzyliśmy własną księgę hodowlaną, by dokładnie monitorować populację, a także zestawiać z przychówków kolejne niespokrewnione pary. Ponadto organizowane są kolejne importy ptaków z innych placówek, tak by zwiększać w naszym kraju różnorodność genetyczną gatunku. Pomoże ona tworzyć niespokrewnione pary z ptaków, które będą trafiać do następnych hodowców. Dzięki temu mamy zamiar stworzyć czystą gatunkowo, stabilną populację tych bażantów w naszym kraju.

By dołączyć do projektu, należy być członkiem WPA, a także zadeklarować chęć utrzymywania i rozmnażania tylko czystych genetycznie bażantów złocistych.

 

Koordynator naszego projektu gromadzi informacje na temat ewentualnych wymian bażantów, importów z innych fili WPA i liczby przychówków, jak też niepowodzeń, które pozwalają na świadomą analizę i koordynację przebiegu programu hodowlanego.

Jeżeli chcą Państwo zdobyć więcej informacji na ten temat, to zachęcamy do zapoznania się z artykułami znajdującymi się pod poniższymi linkami:

Cele grupy roboczej programu hodowlanego

2016 WPA Poland. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wdrożenie: SIPLEX Studio