Historia WPA-Poland

wpapoland1

Karol Sepielak wraz z prezesem Keithem Chalmersem Watsonem na 40leciu WPA w Londynie.

Polski oddział jest najmłodszym odgałęzieniem organizacji. Jego historia sięga zaledwie roku 2013, ale nie dajmy się zwieść – w tak krótkim czasie można zdziałać wiele, jeśli tylko ma się chęci. A tych nie brakowało Karolowi Sepielakowi, gdy właśnie w 2013 roku został poproszony o napisanie artykułu do magazynu „Aviornis Internatinal”, wydawanego w Holandii i dystrybuowanego na całą Europę Zachodnią. Artykuł opublikowany został w numerze czerwcowym w 2014 roku, trafił na okładkę i został przetłumaczony na kilka języków. Pozwoliło to autorowi na nawiązanie kontaktu z członkami The World Phesant Association z krajów Beneluxu. To właśnie oni udzielili Karolowi pierwszych wskazówek, które pomogły mu wstąpić w styczniu 2015 roku w szeregi WPA jako pierwszemu Polakowi.

 

Trzy miesiące później, na pierwszych spotkaniach organizowanych przez czesko-słowacki oddział WPA, Karol otrzymał od dwóch członków rady stowarzyszenia informacje i wstępne wytyczne, które należało wypełnić, by otworzyć nową filię WPA. Tak właśnie w piwnicach jednego z pilzneńskich hoteli rodził się kolejny oddział WPA – polski.

 

Po powrocie do kraju Karol zrealizował pierwsze wymogi i miesiąc później został zaproszony na kolejne spotkanie, tym razem organizowane przez oddział w Austrii. Tam miał przyjemność uczestniczyć w radzie WPA. Przedstawił krótką charakterystykę stanu polskich bażantarń. Na tym spotkaniu umówił się również na wizytację. W dniach 14-17 czerwca odwiedzili go w Polsce dwaj główni przewodniczący WPA. W tym czasie zwiedzili wiele hodowli oraz dwa ogrody zoologiczne. Wizytacja ta miała na celu wyrobienie opinii o polskich hodowlach. To od niej zależała decyzja, która zapadła 2 lipca 2015 roku na radzie głównej WPA w Londynie. Była pozytywna, co więcej – jednogłośna. Pozwolono na otwarcie nowego oddziału.

 

Oficjalne podpisanie umowy stowarzyszeniowej nastąpiło dnia 16 kwietnia 2016 roku w warszawskim zoo. Gdzie odbyło się pierwsze inauguracyjne spotkanie. Podpisanie umowy odbyło się w obecności wielu członków polskiego oddziału oraz wielu zaproszonych gości ze wszystkich sekcji, które posiada WPA.

 

Polski oddział liczy kilkadziesiąt osób z całego kraju. Członkostwo otwiera wiele nowych możliwości, bardzo ważnych dla hodowców, dlatego naprawdę warto wstąpić w szeregi WPA.

ECBG-Poland3

Grupa ECBG po spotkaniu w Polsce na inauguracyjnym spotkaniu.

Więcej informacji na temat polskiego oddziału WPA znajdą Państwo tutaj

2016 WPA Poland. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wdrożenie: SIPLEX Studio