World Pheasants Association (WPA)

Organizacja World Pheasants Association (Światowego Towarzystwa na Rzecz Ochrony Bażantów) powstałą w 1975 w Anglii. Poprzez realizację wielu projektów hodowlanych i programów ochronnych w naturalnym środowisku znacząco przyczyniła się do popularyzacji wiedzy i czynnej ochrony ptaków grzebiących. Do rodziny ptaków grzebiących zaliczane jest siedem rodzin tj. nogale, czubacze, indyki, perlice, przepiórkowate, kurowate i głuszcowate. Są to jedne z najbardziej zagrożone wymarciem ptaków na świecie w naturalnym środowisku. WPA prowadzi ogólnoświatową działalności. Swoje filie ma w ponad 20 krajach na świecie.
Polski oddział organizacji jest najmłodszym. Jednak od początku istnienia bardzo szybko zaczęliśmy aktywnie uczestniczyć w życiu WPA.  Przystąpiliśmy do realizacji dwóch projektów hodowlanych dla bażanta złocistego i kiśćca annamskiego. Aktywnie uczestniczymy w organizowanych sympozjach a także budujemy czystogenetyczną populację w naszych hodowlach. Serdecznie zapraszamy!

O nas

Nasz oddział WPA jest obecnie najmłodszym na świecie. Początki jego bowiem sięgają 2014 roku kiedy do angielskiego (założycielskiego i głównego) oddziału wpłynęła prośba o akceptację pomysłu utworzenia polskiej sekcji.

WPA skupia miłośników ptaków grzebiących. Są to ludzie w różnym wieku i różnych profesji, jednak łączy ich chęć utrzymywania ptaków nie tylko do celów ozdobnych czy rekreacyjnych, lecz także po to, by można było lepiej poznawać ich biologię i aktywnie uczestniczyć w ochronie tych zwierząt np. poprzez realizowanie ważnych projektów hodowlanych. To właśnie stanowi jeden z głównych celów naszego stowarzyszenia. Ponadto duży nacisk kładziemy również na publikowanie informacji na temat tej grupy zwierząt – poprzez artykuły, książki i inne formy wydawnicze.

Co więcej, przynajmniej raz w roku organizujemy spotkania z innymi oddziałami WPA, podczas których poza wymianą wiedzy czy podziwianiem prywatnych kolekcji i ogrodów zoologicznych dużo uwagi poświęcamy organizacji wykładów prowadzonych przez znanych na świecie specjalistów. Takie spotkania służą również budowaniu lepszych relacji pomiędzy poszczególnymi oddziałami, co owocuje udaną, korzystną współpracą. Nasz oddział współpracuje także z kilkoma polskimi i zagranicznymi ogrodami zoologicznymi.

Realizujemy także programy hodowlane. Najważniejsze z nich to programy poświęcone budowie stabilnych populacji w niewoli następujących gatunków: kiśćca annamskiego i bażanta złocistego. Z tego powodu mamy swoich przedstawicieli w jednej z najważniejszych grup w strukturach WPA. Jest to grupa European Conservation Breeding Group (Europejska Grupa Hodowli Zachowawczej), która ma istotny wkład w ochronę bażantów w naturalnym środowisku.

Współpracujemy

2016 WPA Poland. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wdrożenie: SIPLEX Studio